Lto-laitteen nosto kerrostalon katolle

As Oy Pohjolanhovin lto-laitteen nosto 19.7.2017

Lto-laitteen nosto kerrostalon katolle

Lto-laitteen nosto kerrostalon katolle

Lto-laitteen nosto kerrostalon katolle

Lto-laitteen nosto kerrostalon katolle

Lto-laitteen nosto kerrostalon katolle

Lto-laitteen nosto kerrostalon katolle