Avustukset maalämmön hankinnassa

Maalämpöön siirtymistä pidetään usein suurena kertasijoituksena. Vaikka maalämpö maksaakin itsensä vuosien kuluessa takaisin, voi maalämpöpumpun hankkiminen tuntua liian suurelta investoinnilta. Tämän takia on olemassa erilaisia avustuksia, joita voit hakea helpottaaksesi maalämmön hankintaa.

Minkälaisia tukia on sitten olemassa?

 

ELY-keskuksen avustus öljylämmityksestä luopumiseen

Myöntäjänä Pirkanmaan ELY-keskus.

Myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevaan omakoti- tai paritaloon, joka on yksityishenkilön tai kuolinpesän omistuksessa.

Tarkoitettu öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen ei-fossiilista polttoainetta käyttävällä lämmitysjärjestelmällä; öljylämmityksestä on siis luovuttava kokonaan.

Määrä:

 • 4000 euroa, mikäli siirryt kaukolämpöön, maalämpöön tai ilmavesilämpöpumppuun
 • 2500 euroa, mikäli siirryt muihin lämmitysjärjestelmiin
 • Suositellaan haettavaksi ennakkoon

 

ARAn energia-avustus henkilöasiakkaille

Myöntäjänä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen omistajalle.

Avustuksen tähtäimessä on energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, myös öljylämmityksestä luopuminen.

Ehtona on, että energiatehokkuuden vertailuluku, eli E-luku, paranee 44 % (omakoti- ja paritaloissa), tämä on osoitettava energiatodistuksella.

Määrä:

 • Enintään 4000 euroa, kun täytetään vähimmäisehto E-luvun parantamisesta
 • Enintään 6000 euroa, mikäli korjaustoimien ansiosta energiatehokkuus paranee lähes nollaenergiatasolle
 • Avustuksen enimmäisosuus toimenpiteiden kustannuksista 50 %
 • Avustusta on haettava ennakkoon ennen korjausten aloittamista

 

ARAn energia-avustus taloyhtiöille

Myöntäjänä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Myönnetään asuinrakennuksen omistavalle taloyhtiölle. Toimenpiteiden kohteena olevan rakennuksen pinta-alasta
vähintään puolet täytyy olla ympärivuotisessa asuinkäytössä.

Avustuksen myöntämisen ehtona on, että asuinrakennuksen energiatehokkuutta parannetaan tehtävillä toimenpiteillä. Tällä on myös vaikutusta avustuksen enimmäismäärään.

Rakennuksen energiatehokkuuden parantuminen todennetaan vertaamalla korjausten jälkeistä rakennuksen E-lukua rakentamis-
ajankohdan tai käyttötarkoituksen muutosvuoden E-lukuun eli lähtötasoon.

Määrä:

 • Enintään 4000 euroa asuntoa kohden, kun täytetään vähimmäisehto E-luvun parantamisesta
 • Enintään 6000 euroa asuntoa kohden, mikäli korjaustoimien ansiosta energiatehokkuus paranee lähes nollaenergiatasolle
 • Avustuksen enimmäisosuus toimenpiteiden kustannuksista 50 %
 • Avustusta on haettava ennakkoon ennen korjausten aloittamista

 

ARAn korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen

Myöntäjänä asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA.

Kohdistettu pientuloisille ja vähävaraisille kotitalouksille, joissa on 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö.

Tarkoitettu kodin korjauksiin, jotka parantavat iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen. Öljylämmitystapauksissa silloin, kun vaihtaminen mahdollistaa kotona asumisen jatkamisen.

Määrä:

 • Enintään 50 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista

 

Kotitalousvähennys verotuksessa

Myöntäjänä Verohallinto.

Henkilökohtainen vähennys monista kodin tai kesämökin korjaustöistä tehdään ansio- tai pääomatulojen verosta. Vähennyksen saa korotettuna vuosina 2022–2027, kun se kohdistuu öljylämmityksestä luopumiseen.

Vähennyksen voi saada myös puoliso, mikäli yhden henkilön maksimimäärä ylittyy.

Määrä:

 • Vuosina 2022–2027: korotettu vähennys öljylämmityksestä luopumiseen 3500 euroa/henkilö, 60 % työn osuudesta, omavastuu 100 euroa
 • Muista hyväksytyistä remonteista 2250 euroa/henkilö, 40 % työn osuudesta tai 15 % palkasta ja työnantajan sivukuluista, omavastuu 100 euroa
 • Vähennyksen voi hakea kuluvan vuoden verotukseen verokortilla tai täydentämällä kyseisen verovuoden veroilmoitusta

 

Tuntuuko maalämpöön siirtyminen ajankohtaiselta ajatukselta? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää.

 

Lue lisää avustuksista ja kuinka hakea niitä:
ELY-keskus: Avustus öljylämmityksen vaihtajalle
ARA: Energia-avustus henkilöasiakkaille
ARA: Energia-avustus taloyhtiöille
Verohallinto: Kotitalousvähennys
ARA: Korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen

Sinua voisi myös kiinnostaa lukea:
Mikä maalämpö?
Maalämmön hankinta
Öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön