Mikä ilma-vesilämpö?

Jutellaanko sinulle edullisista lämmitysratkaisuista?

Ilma-vesilämpö – ekologinen ja taloudellinen lämmitysratkaisu

Ilma-vesilämpöpumppu, toiselta nimeltään vesi-ilmalämpöpumppu, on uusin lämpöpumpputekniikkaa hyödyntävä lämmitysratkaisu. Ilma-vesilämpöpumppu on lämmitysjärjestelmä, joka ottaa lämpöenergiaa ulkoilmasta, samoin kun ilmalämpöpumppu, mutta siirtääkin lämmön ilman sijasta veteen.

Itse investointi on yleensä maalämpöä halvempi, mutta investointiero riippuu monesta asiasta. Ilma-vesilämpöpumppu antaa esimerkiksi maalämpöjärjestelmää vähemmän ilmaisenergiaa vuositasolla. Ero on kuitenkin etelässä melko pieni ja se kompensoituu nopeasti hankintahinnassa.

Helmilämpö edustaa kaikkien laitevalmistajien ilma-vesilämpöpumppuja. Autamme mielellämme oikean laitteistovalinnan tekemisessä. Saat meiltä palvelua koko laitteistosi elinkaaren ajan, sillä asennuksen lisäksi myös huollamme, korjaamme ja modernisoimme asennetut laitteistot.

Ilma-vesilämpöpumppu on hyvä ratkaisu erityisesti silloin, kun maalämmön vaatimaa vaakaputkistoa tai lämpökaivoa ei voida tehdä, johtuen esimerkiksi siitä, että kohde sijaitsee pohjavesialueella tai haluat säästää investointikustannuksessa.

ilmavesilämpö

Miksi valitsisit ilma-vesilämmön?

Ilma-vesilämpöpumppu sopii talon päälämmitysjärjestelmäksi.

Säästät selvää rahaa. Lämpö tulee aina ulkoilmasta ja se siiretään veteen.

Ilma-vesilämpöpumppu on usein maalämpöpumppua edullisempi investointi.

Ilma-vesilämpöpumppu voidaan myös kytkeä hybridikäyttöön esimerkiksi olemassa olevan öljylämmityksen tueksi.

Ilma-vesilämpö on helppo ja huoleton lämmitysratkaisu!

Kiinteistösi myös viilenee lähes ilmaiseksi. Kesähelteillä viileä ilma siirtyy edullisesti sisätiloihin.

Kohteesi jälleenmyyntiarvo kasvaa. Ekologisesti ja energiatehokkaasti lämpiäviä kiinteistöjä arvostetaan markkinoilla.

ILMA-VESILÄMPÖ

Edullista lämmitystä kiinteistösi ja ympäristösi parhaaksi

Ilma-vesiämpö on jatkuvasti uusiutuvaa lämpöenergiaa, jota hyödynnetään lämmitys-, käyttövesi-, uima-allaslämmitykseen sekä tarvittaessa tilojen viilennykseen.

 

Vihreä energia kuuluu meille kaikille. Vaihtamalla lämmitysjärjestelmäsi ilma-vesilämpöön, pienennät kiinteistösi hiilijalanjälkeä ja kiinteistöstäsi tulee ulkoisista energianlähteistä riippumattomampi.

Tiesithän, että sinun on myös mahdollista hakea rahallista tukea ilma-vesilämpöön vaihtamiseksi?

Miten ilma-vesilämpö toimii?

Ilma-vesilämpöpumput ovat nykyisin niin sanottuja inverter-malleja, joissa laitteen tuottamaa lämmitystehoa säädetään kompressorin kierroslukua ohjaamalla. Kompressorin kiertolukuohjaus (inverter) parantaa hyötysuhdetta, pidentää kompressorin elinikää ja vähentää kompressorin käynnistymisestä johtuvaa hetkellistä sähkövirran kulutushuippua. Kierroslukuohjauksella lämpöpumppu tuottaa aina oikean määrän lämpöenergiaa rakennukseen.

Ilma-vesilämpöpumppuja on muutamaa eri tyyppiä. Split-laitteessa lämpöpumpun kylmäkoneisto on jaettu kahteen osaan, ulko- ja sisäyksikköön, joiden välillä kylmäaine kiertää. Kylmäaine johdetaan nestemäisenä sisäyksiköltä ulkoyksikölle, ja se palaa ulkoyksiköltä sisäyksikölle kuumana kaasuna, jonka avulla veden lämmittäminen tapahtuu. Kylmäaine ei voi koskaan jäätyä, joten split-tekniikan hyvä puoli on sen turvallisuus olosuhteissa, joissa voi esiintyä pitkiä sähkökatkoja. Koska kylmäainepiiriin tehdään liitoksia työmaalla, asentajalla tulee olla TUKES:in kylmäaineluvat.

On olemassa myös Monoblock-laitteita, joissa kaikki tekniikka on ulkoyksikössä. Ulkoyksikössä sijaitseva lämpöpumppu lämmittää veden, joka palaa lämpimänä takaisin sisäyksikölle. Laitteen sisällä olevien varaajien ja ulkoyksikön välissä kiertää pelkkä vesi. Monoblock-laite voidaan myös kytkeä suoraan olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään, esimerkiksi öljykattilan rinnalle. Monoblock tekniikalla voidaan saavuttaa korkea hyötysuhde ja huomattavat säästöt lämmityskustannuksiin.

 

Miten ilma-vesilämpö kerätään?

Ilma-vesilämpöpumpun toimintaperiaate on yksinkertainen. Ulkoyksikön puhallin kierrättää höyrystimensä läpi ulkoilmaa, ja ulkoilman lämpö saa höyrystimen kylmäaineen muuttumaan kaasuksi. Kaasuksi muuttunut kylmäaine puristetaan vesi-ilmalämpöpumpun kompressorissa korkeampaan paineeseen, ja kaasu kuumenee entisestään. Kuuman kaasun avulla lämmitetään talon lämmönjakojärjestelmän vesi sekä lämmin käyttövesi. Ilma-vesilämpöpumppu sopii siis talon päälämmitysjärjestelmäksi, toisin kuin ilmalämpöpumppu (ILP).

Ulkoilmassa on useimmiten riittävästi lämpöä ilma-vesilämpöpumpun toimintaan. Kaikkein kovimmilla pakkasilla ilma-vesilämpöpumppu alkaa käyttämään lisälämmitystä, johon se käyttää sähköä. Se, missä lämpötilassa lisälämmitystä tarvitaan, riippuu asennettavan vesi-ilmalämpöpumpun ominaisuuksista.

Ilma-vesilämpöpumppu vaatii vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän. Jos suorasähkölämmitystä käyttävään taloon halutaan asentaa ilma-vesilämpöpumppu, eikä taloon haluta asentaa vesikiertoista lattialämmitystä tai vesikiertoisia pattereita, lämmönjako voidaan hoitaa puhallinkonvektorien avulla.

 

Rahallinen säästö

Ilma-vesilämpöpumpusta (IVLP) on tullut viime vuosina erittäin suosittu lämmitysratkaisu. Syynä ovat huomattavat säästöt lämmityskustannuksissa perinteisiin lämmitysmuotoihin verrattuna. Talosta riippuen ilma-vesilämpöpumpulla voidaan saavuttaa lämmityskustannuksissa n. 40–70 prosentin säästöt.

Usein kysyttyä ilma-vesilämmöstä

Mitä Ilma-vesilämpö on?

Ilma-vesilämpö on jatkuvasti uusiutuvaa lämpöenergiaa, joka hyödynnetään lämmitys-, käyttövesi-, uima-allaslämmitykseen sekä tarvittaessa tilojen viilennykseen. Ilma-vesilämpöpumppu on lämmitysjärjestelmä, joka ottaa lämpöenergiaa ulkoilmasta, samoin kun ilmalämpöpumppu, mutta siirtääkin lämmön ilman sijasta veteen. Lämmitetty vesi johdetaan talon vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään (lattialämmitys,
patterit, ilmalämmitys).

Miten ilma-vesilämpöpumppu toimii?

Split-laitteessa lämpöpumpun ulko- ja sisäyksiköiden välillä kiertää kylmäaine. Kylmäaine johdetaan nestemäisenä sisäyksiköltä ulkoyksikölle, ja se palaa ulkoyksiköltä sisäyksikölle kuumana kaasuna, jonka avulla veden lämmittäminen tapahtuu. Monoblock-laitteessa kaikki tekniikka on ulkoyksikössä. Ulkoyksikössä sijaitseva lämpöpumppu lämmittää veden, joka palaa lämpimänä takaisin sisäyksikölle. Laitteen sisällä olevien varaajien ja ulkoyksikön välissä kiertää siis kylmäaineen sijaan pelkkä vesi.

Mitä ilma-vesilämpöpumppuja asennatte?

Edustamme kaikkia markkinoilta löytyviä laitemerkkejä, sillä asiakkaan tarve määrittää suosittelemamme ratkaisun. Autamme erittäin mielellämme oikean laitteistovalinnan tekemisessä.

Miten paljon ilma-vesilämpö säästää?

Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan saavuttaa lämmityskustannuksissa n. 40–70 prosentin säästöt. Mitoituksen yhteydessä tuotamme sinulle tarkemman, kiinteistökohtaisemman säästölaskelman. Joka tapauksessa vuosittainen säästö on todennäköisesti nelinumeroinen summa.

Ilma-vesilämpöpumppu on hankintana pitkäikäinen ja vaikuttaa tuleviin elinkustannuksiisi ja kiinteistösi jälleenmyyntiarvoon.

Millaiseen kiinteistöön ilma-vesilämpöpumppu voidaan asentaa?

Ilma-vesilämpöpumppu vaatii lämmönjaoksi vesikiertojärjestelmän (patterit, lattialämmitys, ilmalämmitys). Patteriverkoston asentaminen jälkikäteen onnistuu myös varsin helposti. Ilma-vesilämpö sopii useisiin kiinteistöihin ja sitä suositaan erityisesti sellaisissa tapauksissa, kun maalämmön vaatimaa vaakaputkistoa tai lämpökaivoa ei voida tehdä, johtuen esimerkiksi siitä, että kohde sijaitsee pohjavesialueella. Ilma-vesilämpöpumppu on maalämpöjärjestelmää parempi ratkaisu myös silloin, kun kohteen energiantarve ei ole kovin suuri tai etsitään energiatehokasta ja vihreää lisälämmityslaitetta öljylämmityksen tueksi.

Toimiiko ilma-vesilämpöpumppu kiinteistön päälämmön lähteenä?

Ilma-vesilämpöpumppu voi toimia talon päälämmönlähteenä, mutta se tarvitsee usein Suomen kylmässä ilmastossa tuekseen varajärjestelmän. Yleensä varajärjestelmä on sähkövastus, mikä on integroitu osaksi ilma-vesi-järjestelmää.

Voiko ilma-vesilämmöllä viilentää?

Kahteen suuntaan toimivan ilmalämpöpumpun tapaan – sama laite voi lämmittää talvella ja jäähdyttää kesällä. Jäähdyttäminen onnistuu myös sopivalla ilma-vesilämpöpumpulla tai maalämpöpumpulla. Tuo tarjouspyyntöä tehdessäsi esiin, että laitteelta toivotaan myös viilennystä, jolloin asiakasvastaavamme osaa suositella sinulle parasta mahdollista järjestelmää.

Miten kauan ilma-vesijärjestelmän asentaminen kestää?

Lämmitysjärjestelmän vaihto alkaa vanhan laitteiston purkutöillä. Jokainen talo on erilainen ja joskus on mahdollista asentaa uusi järjestelmä vanhan rinnalle ennen purkutöitä. Tällöin lämmityksen ja lämpimän käyttöveden katkos on vain tunteja. Mikäli tämä ei ole mahdollista, takaamme kuitenkin lämmityskaudella talon lämmityksen ja lämpimän käyttöveden erityisratkaisuin asennuksen ajaksi. Normaalin kohteen asennustyö vie yleensä 2-3 työpäivää verran aikaa, kun työt tehdään huolella. Uudisrakennuksessa asentaminen ei poikkea tavanomaisen lämmitysjärjestelmän asentamisesta. Tarkempi aikataulu selviää aina kartoituskäynnin yhteydessä.

Mitä ilma-vesilämpöjärjestelmän ostajan pitää huomioida?
 • Huolehdi, että ilma-vesilämpöjärjestelmä suunnitellaan tarpeidesi mukaan.
 • Valitse asiantunteva asennusliike. Ammattitaitoinen kylmäasentaja mahdollistaa lämpöpumpun oikean toiminnan, varmistaa säästöt ja minimoi turhat hälytykset.
 • Varmista riittävä virtaus asennuttamalla järjestelmään puskurivaraaja. Puskurivaraajalla varmistetaan myös, että ulkoyksikön sulattamiselle on käytössä riittävä määrä energiaa.
 • Valitse pohjolan kylmiin olosuhteisiin suunniteltu tunnettu ja laadukas tuote. Hieman suurempi investointi maksaa itsensä takaisin laitteen toimintavarmuutena ja suurempina säästöinä.
 • Ilma-vesilämpöpumpun asennus on nopea. Lämpökatko on pääsääntöisesti 1–2 työpäivää, joten voit asentaa sen talvellakin.
 • Ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhde on riippuvainen ulkolämpötilasta. Varmista, että ilmavesilämpöpumpun sähkövastus kattaa talon huipputehontarvetta kovillakin pakkasilla!
 •  Ilma-vesilämpöpumppu vaatii lämmönjaoksi vesikiertojärjestelmän (patterit, lattialämmitys, ilmalämmitys).
 • Jos vanha lämmitysjärjestelmäsi on teknisesti hyvässä kunnossa, voit hyödyntää sitä ilma-vesilämpöpumpun rinnalla.
 • Tarkista, että hankkimaasi laitteistoon saa varaosia ja huoltopalvelua myös kymmenen vuoden päästä.
 • Selvitä takuuehdot ja mitkä yritykset ja tahot ovat takuiden tosiasialliset myöntäjät.
 • Varmista, että laitteiden maahantuoja ja valmistaja ovat luotettavia.
 • Varmista, että toimittaja on ennakkoperintärekisterissä, jotta saat kotitalousvähennykset.
 • Pyydä myyjää tutustumaan tilanteeseesi paikan päällä, jotta tarjouksen sisältö on molemmin puolin ymmärretty.
 • Pyydä toimittajalta suunnitelma, käyttö- ja huolto-opastus, käyttöönottopöytäkirja sekä laitteiden käyttöohjeet.
 • Huollata laitteesi ammattiliikkeellä.
 • Varmista, että asennus- tai myyntiliikkeellä on osaava huoltohenkilökunta, joka ovat oikeasti tavoitettavissa.
Paljonko on ilma-vesilämmön kotitalousvähennys?

Kotitalousvähennystä voit saada 40 % työosuuden hinnasta, kun vaihdat vanhan lämmitysjärjestelmäsi ilma-vesilämpöön. Omavastuu on 100 euroa ja enimmäismäärä 2400 euroa/henkilö. Summa on henkilökohtainen, joten pariskunnan maksimivähennys on yhteensä 4800 euroa. Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Vuosina 2022 ja 2023 öljylämmityksestä luopuvien on mahdollista saada korotettua kotitalousvähennystä, jonka prosenttiosuus on 60 % ja maksimisumma pariskunnalle 7000 euroa.

Miten haen kotitalousvähennystä?

Helpointa on tehdä ilmoitus Verohallinnolle netissä, mutta voit myös käydä verotoimistossa paikan päällä. Jos huomaat vasta jälkikäteen, että olisit voinut saada ilma-vesilämmön asentamisesta kotitalousvähennystä, voit hakea verotukseesi muutosta verotuksen päättymisen jälkeenkin. Muista säästää kaikki lämmitysjärjestelmäremonttiin liittyvät kuitit.

Näin maalämmön hankinta etenee:

Laskemme kuinka paljon lämmityksen vaihto sinulle säästää

Annamme tarjouksen ilma-vesilämmön asentamisesta

Asennamme ilma-vesilämpöjärjestelmän sopimuksen synnyttyä

Otamme ilma-vesilämmön käyttöön ja se alkaa säästämään sinulle rahaa

Houkutteleeko edullinen lämmittäminen?

Jos haluat haluat keskustella asiantuntijoidemme kanssa sinulle sopivasta edullisesta lämmitysratkaisusta, ota yhteyttä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.